Política de reemborsaments i devolucions

Les comandes es poden cancel·lar en un màxim de 24 hores abans que l’enviament es fa efectiu. No acceptem avís de cancel·lació un cop el paquet ja estigui enviat i el client final avisat de l’enviament.

Les devolucions poden fer-se fins a 3 dies naturals a partir de la recepció del producte segons les següents especificacions. No es podrà exercir el dret de devolució quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades.

És obligatori tornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la seva venda posterior. No es podrà acceptar cap paquet que no tingui algun dels elements d’identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de comanda).

La devolució dels productes en els temps indicats, donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades per l’usuari, un cop comprovat el motiu de la devolució. El cost de devolució serà assumit per l’usuari.

En cas de devolucions que es derivin d’un error nostre o d’algun defecte del producte, olidengrau.com es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual o es reintegrarà l’import.

No acceptarem cap canvi o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació.